SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Konsulting i wsparcie zarządzania

 

Controlling – budżetowanie, analizy i raportowanie zarządcze

BAC - Profesjonalny system do budżetowania i controllingu oferowany we współpracy z naszym partnerem biznesowym.

Rosnąca popularność outsourcingu wynika z dążenia firm do redukcji kosztów oraz usprawnienia procesów wewnętrznych przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług. Komórka controllingu zajmując się planowaniem, koordynacją i kontrolą przebiegu procesów finansowych ma za zadanie wspieranie osób zarządzających przedsiębiorstwem w procesie decyzyjnym. Typowy zakres outsourcingu controllingu może obejmować budżetowanie, analizy odchyleń, marże i rentowności wg produktów, usług i/lub klientów, wskaźniki finansowe, analizy inwesytycjne. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i sporządzamy okresowe raporty zarządcze wg układu uzgodnionego z klientem, jak również analizy ad hoc.

Usługa outsourcingu controllingu może uzupełniać usługę outsourcingu rachunkowości może też być usługą niezależna, odpowiednią dla firm, które nie posiadają własnego działu finansów. Wdrożenie narzędzia do budżetowania BAC jest natomiast zupełnie niezależną usługą, odpowiednią dla wszystkich podmiotów, które pragną usprawnić i skrócić proces budżetowania. Oprogramowanie BAC charakteryzuje się krótkim czasem wdrożenia w firmie oraz niskimi kosztami związanymi z jej zakupem i utrzymaniem.

BAC to proste narzędzie informatyczne do tworzenia i rozliczania wielopoziomowych budżetów, określania wskaźników finansowych, centrów odpowiedzialności za przychody i koszty - przeczytaj opis szczegółowych funkcjonalności oprogramowania do budżetowania BAC.

 

Outsourcing kompetencji Dyrektora Finansowego / Kontrolera Finansowego (więcej)

 

Konsulting rachunkowy i finansowy przy wdrażaniu programów księgowych

Aby proces wdrożenia programów księgowych i procesów przebiegał sprawnie, a oczekiwane rezultaty zostały osiągnięte, oferujemy asystę w zakresie zarządzania projektem, zarówno w fazie planowania wdrożenia, jak i implementacji systemów księgowych, zapewniając efektywną komunikację pomiędzy działem finansów i ekspertami IT. Usługa konsultingu we wdrożeniach obejmuje:

  • analizę przedwdrożeniową i opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu,
  • ustawienie systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
  • przygotowanie oraz „mapping” planu kont i dostosowanie do obowiązujących wymogów w grupie kapitałowej,
  • dostosowanie polityki rachunkowości do rozwiązań nowego systemu.


Pozostałe projekty konsultingowe

  • kontrola wewnętrzna i opracowanie obligatoryjnych procedur,
  • czasowy nadzór nad działem księgowym,
  • przegląd ksiąg w celu identyfikacji możliwych oszczędności oraz potencjalnych ryzyk księgowych,
  • due diligence, wyceny, ocena opłacalności inwestycji etc.

 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje