SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

BAC - budżetowanie i rozliczanie budżetu

 

BAC - STRAIGHT TO THE GOAL

W celu rozszerzenia naszej usługi controllingu o profesjonalny system wspierający procesy managerskie nawiązaliśmy współpracę z firmą TC Concept Sp. z o.o. z Wrocławia w zakresie implementacji systemu do budżetowania BAC - Budget Assistance Concept.

BAC - Budget Assistance Concept - to intuicyjna i przyjazna aplikacja do tworzenia i rozliczania planu budżetu przedsiębiorstwa.

Sprawnie przeprowadzony proces budżetowania w przedsiębiorstwie wspiera osiąganie celów organizacji oraz podejmowanie właściwych decyzji przez prezesów, menedżerów wyższego i średniego szczebla. Aplikacja BAC została stworzona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w dużych polskich organizacjach. To doświadczenie wykorzystaliśmy przede wszystkim w taki sposób, by BAC wspierało osiąganie celów całej organizacji poprzez pracę z budżetem dyrektorów i kierowników średniego szczebla. Prezes i właściciel przedsiębiorstwa - dzięki dostępowi do BAC - posiadają pełną i syntetyczną informację o stanie realizacji budżetu każdej jednostki przedsiębiorstwa, jak i całej firmy oraz efektów działań menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary firmy.

System BAC znakomicie niweluje wady arkuszy kalkulacyjnych wykorzystywanych do tworzenia i zarządzania planami budżetów. 

Korzyści płynące z użytkowania systemu BAC

✓   Obniżanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez ich planowanie w systemie BAC i regularne analizy odchyleń wykonania od planu

✓   Sprawiedliwa ocena menedżerów w oparciu o jasno zdefiniowane cele budżetowe

✓   Zwiększenie efektywności procesu budżetowania o 60% w stosunku do procesu realizowanego z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych

✓   Krótkie i szybkie wdrożenie

✓   Niskie koszty wdrożenia i użytkowania systemu

✓   Zautomatyzowanie wielu działań w procesie budżetowania przekładające się na oszczędność czasu pracy menedżerów operacyjnych i osób zarządzających  procesem budżetowania

✓   Szybkie raportowanie danych w dowolnych układach z jednolitej bazy danych systemu BAC z wykorzystanie możliwości MS Excel

✓   Niska pracochłonność przy tworzeniu i zarządzaniu planem budżetu

✓   Niskie wymagania techniczne: nieodpłatna baza danych MS SQL Express, nieodpłatny serwer www Tomcat Apache, wymagana pojemność na dysku serwera 80-90 MB, dwurdzeniowy procesor serwera

✓   Profesjonalne wsparcie konsultantów BAC po wdrożeniu systemu

 

Funkcjonalności systemu BAC

✓ Automatyczna konsolidacja danych wszystkich zdefiniowanych budżetów cząstkowych w "górę" aż do poziomu rachunku zysków i strat całego przedsiębiorstwa
✓ Wprowadzanie danych planu cząstkowego do indywidualnie zdefiniowanego dla danego menedżera szablonu budżetowego bez konieczności używania arkuszy kalkulacyjnych
✓ Możliwość zdalnej pracy z planem budżetu w siedzibie firmy i poza nią (dostęp z przeglądarki internetowej)
✓ Automatyczna migracja danych z innych systemów transakcyjnych przedsiębiorstwa do systemu BAC
✓ Automatyczne raporty rzeczywistego wykonanie budżetu
✓ Automatyczne raporty analizy odchyleń wykonania budżetu od jego planu dla wszystkich budżetów cząstkowych i budżetów skonsolidowanych
✓ Możliwość tworzenia planów budżetów rocznych i wieloletnich w wielu wersjach
✓ Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby wersji budżetu
✓ Tworzenie budżetów wartościowych i ilościowych
✓ Definiowanie planu kont księgowych w wielu wersjach
✓ Import planów kont z plików zewnętrznych
✓ Export planów budżetowych, wykonania i analizy odchyleń do arkuszy MS Excel
✓ Zarządzanie użytkownikami (nadawanie uprawnień dostępu do odpowiednich poziomów aplikacji)
✓ Tworzenie planów MPK w wielu wersjach
✓ Możliwość dodawania nowych MPK i kont w trakcie roku budżetowego
✓ Tworzenie wskaźników do oceny biznesu
✓ Tworzenie wartości stałych (kursy walut, wskaźniki sezonowości itp.)
✓ Tworzenie wymiarów
✓ Automatyczne rozliczanie budżetów
✓ Szczegółowa analiza transakcji z wykonania dla dowolnego budżetu i dowolnego konta analitycznego
✓ Harmonogramowanie procesu budżetowania
✓ Możliwość akceptowania bądź odrzucania budżetów przez przełożonego
✓ Automatyczna blokada arkusza planu budżetu po jego zaakceptowaniu przez przełożonego
✓ Szybki raport odchyleń wg zdefiniowanych progów granicznych (dolny i górny) - trzy sygnalizatory stanu wykonania planu budżetu (czerwony, żółty i zielony w zależności od stanu realizacji budżetu)
✓ System bieżącego raportowania (prognozowanie wyników spółki)
✓ Obsługa wielu podmiotów
✓ Dostępny w językach: polski i angielski

 

Opis funkcjonalności programu BAC i przeprowadzonych wdrożeń dostępny jest na  www.baconcept.eu

TC Concept Sp. z o.o.
Osobowicka 70 A
51 - 008 Wrocław

 

Proszę wypełnić krótki formularz cenowy a przygotujemy ofertę na wdrożenie systemu do budżetowania i controllingu BAC w Państwa firmie.

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje