SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Aktualny odpis z KRS bezpłatnie przez Internet

05-07-2012

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło nową internetową usługę. Obecnie ze strony ministerstwa http://ems.ms.gov.pl możliwe jest uzyskanie wydruku wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r., aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępniane są bezpłatnie.

Pobrane samodzielnie z Internetu wydruki komputerowe mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację (art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS), czyli mają moc dokumentów urzędowych, zrównaną z mocą dokumentów papierowych.

Centralna Informacja udostępnia także bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości.

Zgodnie z informacją ministerstwa finansów, "nowa usługa wpływa na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez ułatwiony dostęp do informacji i obniżenie kosztów."

Uzyskany odpis z KRS generowany jest w postaci pliku w formacie PDF. Jest to od dawna oczekiwane przez przedsiębiorców udogodnienie.

 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje