SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Zmiany w prawie meldunkowym

21-12-2012

 

Prawo meldunkowe jest w praktyce często nieprzestrzegane, co wynikało głównie z jego archaiczności oraz trudności, jakie stawia przed obywatelami jego przestrzeganie, np. obowiązek dokonywania zgłoszeń meldunkowych, gdy pobyt w danej miejscowości jest dłuższy niż 3 doby!, obowiązek wymiany dowodu osobistego (a w konsekwencji prawa jazdy!) w przypadku zmiany miejsca zameldowania, brak możliwości wymeldowania najemcy w wynajmowanym mieszkaniu, pomimo ustania umowy najmu oraz posiadania prawa własności do lokalu.

Część zmian, które wprowadza nowela przepisów to ułatwienia dla obywateli oraz wyeliminowanie pewnych absurdów w systemie zasad meldunku. Znowelizowanie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.), polegają na uproszczeniu procedury realizacji obowiązku meldunkowego.

Od 2013 roku zniknie  obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE,  obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy. Wobec cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich nadal będzie obowiązywać meldunek.

Dodatkowo zniesiono obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów. Nie będzie obowiązku weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników, przez właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładu pracy.

Od 2013 roku upraszczają się formalności meldunkowe - teraz będziemy mogli przeprowadzić całą procedurę w momencie meldowania się w nowym urzędzie, właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania. Wcześniej konieczne było wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu w urzędzie właściwym dla poprzedniego miejsca zameldowania. Zmieni się także formularz meldunkowy. Pożegnamy się z reliktem przeszłości i już nie będziemy musieli podawać wykształcenia oraz informacji o stosunku wojskowym oraz przedstawiać książeczki wojskowej.

Ponadto, wprowadzona została możliwość dopełnienia formalności meldunkowych przez ustanowionego pełnomocnika.

Obowiązek zgłoszenia meldunku został wydłużony z 4 do 30 dni.

Zmiany dotyczą także sankcji za niedopełnienie obowiązku meldunkowego - od 2013 roku sankcje te zostają zniesione m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE. Zgłoszenie meldunku ma wynikać nie z zagrożenia sankcjami ale z korzyści związanych z meldunkiem np. w zakresie kontaktów z urzędami oraz realizacji prawa wyborczego. Jednakże, wobec cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich przepisy pozostają niezmienione, nadal obowiązywać będzie czterodniowy termin na dokonanie obowiązku meldunkowego oraz sankcje karne za niedopełnienie tego obowiązku pozostają w mocy.

W zakresie obowiązku zgłoszenia w biurze ewidencji ludności, wyjazdu poza granice RP, od stycznia 2013 roku obowiązek ten będzie dotyczył osób, które wyjeżdżają na dłużej niż 6 miesięcy, wcześniej dotyczyło to wyjazdów na dłużej niż 3 miesiące.

Nowela wprowadza także zmianę w zakresie zameldowania dzieci. Wcześniej dziecko było zawsze meldowane na pobyt stały, obecnie wprowadzono możliwość meldunku na pobyt czasowy.

Od 1 stycznia 2015 r. adres zameldowania nie będzie zamieszczany w dowodzie osobistym, zatem nie będzie trzeba wymieniać dokumentu, w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu(2). Zmiany w ustawie o dowodach osobistych wprowadzają także utworzenie od stycznia 2015 r. centralnego, prowadzonego elektronicznie Rejestru Dowodów Osobistych, do którego będą miały dostęp urzędy gmin. Wnioski o dowód osobisty będzie można składać elektronicznie.

 Za przyjęciem ustawy było 302 posłów, jeden był przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Jak to jest, że 136 posłów nie ma w ogóle zdania na temat w jaki sposób istnieją w ewidencji? Jako obywatele, do reprezentowania nas wybierajmy ludzi, którzy mają jakąś opinię i zabierają głos w sprawach dla nas istotnych.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2012 r. poz. 1407

2) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. nr 167, poz. 1131, z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

 

 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje