SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Materiały reklamowe i informacyjne a VAT w 2013 r.

17.06.2013

Od 1 kwietnia 2013 r. materiały reklamowe i informacyjne podlegają opodatkowaniu VAT. Jest to wynikiem zmiany art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana dalej Ustawą o VAT).

W brzmieniu obowiązującym do 31.03.2013, art 7 ust. 3 Ustawy precyzował, że za dostawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie uważa się "przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek". Od 01.04.13 artykuł ten otrzymał nowe brzmienie i dotyczy teraz wyłącznie: "przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika."

Zatem materiały reklamowe i informacyjne nie są obecnie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT. Jednakże , jeżeli ich wartość kwalifikuje je jako prezenty o małej wartości wg Ustawy o VAT oraz można udowodnić, że przekazanie to nastąpiło na cele działalności gospodarczej, to przekazanie to nadal będzie nieodpłatne.

W praktyce, cena jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia materiałów drukowanych nie przekracza zasadniczo 10 zł, a w konsekwencji można je traktować jako prezenty o małej wartości, nie podlegające obowiązkowi ewidencji.

Definicja prezentów o małej wartości i limity kwotowe pozostają bez bez zmian (definicja próbek ulega zmianie).

Przypomnijmy, że zgodnie z art 7 ust 4 pkt 2 Ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. 

Powyższa zmiana ma niebagatelne znaczenie. W przypadku np. oferowanych klientom katalogów. Gdy jednostkowa cenie nabycia lub koszt wytworzenia katalogu przewyższa wartość 10 zł netto konieczne będzie ich opodatkowanie. Ze względów praktycznych prowadzenie ewidencji byłoby w większości przypadków niemożliwe. Dodatkowo nakłada to na firmy konieczność ustalenia listy celów na jakie podatnik przekazuje towary o małej wartości, gdyż w przypadku przekazania prezentów o małej wartości i próbek na inne cele, niż te związane z prowadzoną działalnością, konieczne będzie opodatkowanie tego przekazania.

 

 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje