SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

PIT od używania samochodów służbowych do celów prywatnych – zmiany od 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 roku obecny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdów służbowych do celów prywatnych zostanie zastąpiony systemem ryczałtowym, ustalonym przez Ustawodawcę. Z jednej strony zlikwiduje to wiele niepewności w tym temacie i wielości stosowanych na rynku rozwiązań, z drugiej strony, arbitralne podejście też może budzić wiele kontrowersji.

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z ww. tytułu będzie wówczas wynosić:

- 250 zł miesięcznie dla pojazdów o pojemności silnika do 1600 cm3 – przy 18% stawce podatkowej oznacza to kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku,

-  400 zł miesięcznie dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – co oznacza kwotę 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.

W przypadku użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, np. z powodu urlopu, przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która wprowadza zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, umożliwiają proporcjonalne rozliczenie wartości świadczenia i podatku w wysokości 1/30 ww. kwot, przypadającej za każdy dzień miesiąca.

Sylwia Kotysz, 24.11.2014 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje